Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti

Pyrotherm zabezpečuje kalibráciu meradiel pre zákazníkov od roku 1993. Kalibračné laboratórium vykonáva kalibráciu meradiel vo vlastných laboratórnych priestoroch so stálym vybavením a na mieste používania kalibrovaných meradiel (u zákazníka). Pyrotherm je laboratóriom typu 1 s pevným rozsahom akreditácie. Kalibračné laboratórium je spôsobilé vykonávať meranie v oblasti teploty v rozsahu  (-200 až 2000) °C a v oblasti relatívnej vlhkosti vzduchu v rozsahu (10 až 95)% rh.

Kalibrácia v laboratóriu

V priestoroch kalibračného centra sa vykonáva kalibrácia meradiel teploty v rozsahu od (-200 až +1350) °C , konkrétne:

termoelektrické snímače teploty (-200 až +1200) °C
odporové snímače teploty (-200 až +660) °C
sklené teplomery (-80 až +360) °C
radiačné infrateplomery (-20 až +1200) °C
ostatné meradlá teploty a meracie prístroje (datalogery, snímace teploty, regulátory, zapisovače teploty, kalibrátory teploty) (-200 až +1350) °C
kalibrácia vlhkomerov relatívnej vlhkosti vzduchu (10 až 95)% rh

Kalibrácia u zákazníka

Na mieste používania (u zákazníka) vykonávame kalibráciu:

snímačov teploty zabudovaných v zariadeniach v rozsahu (-200 až +2000) °C
snímačov teploty a vlhkosti v sklad. priestoroch
regulátorov, zapisovačov
meracích reťazcov
sterilizátorov, muflových, šachtových, komorových a iných pecí
klimatických komôr
validácia teploty a vlhkosti v skladových priestoroch a mraziacich boxoch

Výroba, servis a predaj meracej techniky

výroba oprava a montáž odporových a termoelektrických snímačov teploty a ostatných meradiel v oblasti merania teploty
montáž a opravy regulačnej techniky, elektrických strojov a prístrojov
predaj meracej a regulačnej techniky a príslušenstva
výroba

Zaujali Vás naše služby? Pozrite si aj cenník.