Jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé.
A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte.
(Steve Jobs)

Kto sme?

Pyrotherm, s.r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa kalibráciou meradiel a predajom meracej techniky. Kalibračné laboratórium má zavedený systém kvality, od roku 2005 je akreditované podľa ISO IEC 17025:2005.

Kalibračné laboratórium zabezpečuje kalibráciu meradiel pre zákazníkov od roku 1993. Pri vzniku sa jednalo o kalibráciu termočlánkov a teplotných reťazcov pre bývalé Považské strojárne a ich nástupnícke organizácie. S rozširujúcim sa laboratóriom a sťahovaním do vlastných priestorov sa činnosť laboratória rozšírila o kalibráciu ostatných meradiel teploty a vlhkosti. Koncom roku 2015 sa spoločnosť presťahovala do nových priestorov vo svojom vlastníctve.

Kto sú naši zákazníci?

Slovenské a zahraničné firmy, ktoré na svojich pracoviskách používajú meradlá teploty, resp. vlhkosti na kontrolu teplotných procesov, monitoring podmienok prostredia, stanovenie presnej teploty. Oblasti priemyslu: strojárenský, automobilový, letecký, farmaceutický, potravinársky, distribučné sklady, výroba, výskum.

u zákazníka

Spoločnosti, s ktorými spolupracujeme

psl
medical group sk
kinex
medicproduct
danfoss
hyza
medeko
novogal
phoenix
figaro
imuna
sedita

Princípy, na ktorých si zakladáme

null
udržiavanie kontaktu so špičkovými pracoviskami, s cieľom zabezpečiť vysoký štandard poskytovaných služieb
null
udržanie vysokej odbornej úrovne a dôveryhodnosti kalibrácie zodpovedajúcej odborným predpisom
null
neustále zdokonaľovanie služieb, založené na implementácii progresívnych metód a poznatkov nadobudnutých z praxe
null
spokojnosť zákazníka a dodržiavanie etických princípov
null
účasť v domácich a medzinárodných programoch kontroly kvality kalibrácie a merania
null
modernizácia prístrojov či zariadení a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov

Cieľom činnosti kalibračného laboratória je zabezpečovať kalibráciu meradiel pre potreby zákazníkov v odboroch kalibrácie meradiel teploty a vlhkosti v našich priestoroch a na mieste u zákazníka, taktiež presné meranie teploty a vlhkosti.

Pozrite si všetky služby, ktoré ponúkame.