Pyrotherm osvedčenie

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Osvedčenie o akreditácii č. K-068 Kalibračnému laboratóriu Pyrotherm, Považská Bystrica dňa 27.10.2021. Osvedčenie platí do 17.11.2026. Osvedčenie o akreditácii osvedčuje spôsobilosť vykonávať kalibráciu nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017.

Presvedčila Vás naša odbornosť? Kontaktujte nás.